Başkanın Mesajı

 

ABank’ın tarihinde önemli yeri olacak bir yılı geride bıraktık. 2013 yılı, ABank ismininin sektörümüzde, ülkemizde ve hatta dünyada daha geniş kitlelere ulaştığı bir yıl oldu. Bunun da başlıca sebebi, yakın coğrafyamızla kurduğumuz başarılı iş ortaklıklarına bir yenisini ekleyerek, bankamızı daha güzel bir geleceğe taşıyacağına inandığımız Katar’ın en büyük özel bankası Commercial Bank of Qatar ile imzaladığımız ortaklık anlaşmasıydı.

 

Uzun yıllardan beri gururla taşıdığımız ABank ismine duyulan güveni bu önemli adım ile taçlandırmış olduk.
2013 yılı, Türk Bankacılık sektörü açısından karlı ve büyüme anlamında da parlak bir yıl oldu. Sene sonuna doğru yaşanan yavaşlamaya rağmen yüzde otuzlar seviyesinde olması beklenen sektör kredilerindeki artış, yıl sonu itibariyle net % 31.8 düzeyinde gerçekleşmiş bulunuyor. 2012 yılındaki yeniden dengelenme sırasında beklenen düzeyin altında büyüyebilen ülkemiz ekonomisi, ulusal ve uluslararası politik-ekonomik gündem kaynaklı piyasa dalgalanmalarına rağmen, 2013 yılında uzun dönemli büyüme potansiyeline yakın bir büyüme performansı gerçekleştirdi. Ancak artan kredilerle desteklenen iç talep yoluyla büyümenin cari açıkta yarattığı baskının yeniden ortaya çıkması uluslararası piyasalarda azalan likidite ile beraber ekonomi üzerinde risk oluşturabilecektir.
 
Fed politikası sayesinde tarihte görülmemiş miktardaki likiditenin, kısa vadeli fon akımları yoluyla Türkiye’nin de aralarında bulunduğu yükselen piyasalar kategorisi ülkelerine akması, bu ülkelerin ilave tüketim ve büyüme ihtiyaçlarının finansmanına yardımcı olmuştu. Ancak Fed’in yeni para politikasının aynı likidite bolluğunu gelecek yıllar için vaat etmiyor oluşu, özellikle gelişmekte olan ülke ekonomilerinde likidite sıkıntısına ve ekonomilerde yavaşlamaya yol açabilecektir. Bu bağlamda cari açığa bağımlı bir büyümeden ziyade üretim ve yerli katma değer odaklı bir ekonomik yapıya geçiş Türkiye için kaçınılmaz olmuştur.
 
Yıl boyunca ülkemizde ve küresel düzeyde yaşanan politik ve ekonomik gelişmeler ve bunların beraberinde getirdiği dalgalanmalara rağmen, bankamızın fonlama açısından çok daha rahat bir yıl geçirdiğini ve özellikle dış fonlama tarafında, yeni piyasa ve kaynaklara erişim imkanı kazandığını gördük. Bu bağlamda, Haziran ayında hisse devri anlaşmasının BDDK onayı alması arifesinde imzaladığımız fakat iç politik konjonktür açısından zor bir döneme denk gelen sendikasyon kredisi anlaşmamızdan bahsetmek istiyorum. Küresel ölçekte faaliyet gösteren 13 farklı ülkeden 24 bankanın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz ve USD 162.5 milyon ve EUR 137 milyon olarak iki dilimden oluşan toplamda USD 350 milyona denk gelen sendikasyon kredimiz, tutar açısından bugüne kadar sağladığımız en büyük sendikasyon kredisi olarak tarihimizdeki yerini aldı. Hisse devri anlaşmasının Temmuz ayı içerisinde BDDK ve diğer düzenleyici kurumlarca onaylanması sonrasında ise Fitch Ratings derecelendirme kuruluşunun, bankamızın yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu üç kademe artırarak, aynı zamanda ülkemiz tavan notu olan BBB seviyesine çıkarması ise, uluslararası piyasalarda sağladığımız güven ve bununla doğrudan ilintili olan yurtdışı fon imkanlarının gelişimi noktasındaki performansımızı taçlandıran bir gelişme oldu. Bu gelişme sonrasında gerek uluslararası bankalar ve gerekse de milletlerüstü kredi kuruluşları ile imzalanan ikili anlaşmalar çerçevesinde sağlanan, bir kısmı uzun vadeli fonların da etkisiyle, ABank ölçeğinde dış fonlama rekorlarının kırıldığı bir yılı geride bıraktık. Söz konusu fonların geçmişe göre daha elverişli şartlarda sağlanması sayesinde hem müşterilerimiz hem de bankamız için ilave katma değer yaratılabilmesi de mümkün oldu. Netice itibariyle yurtdışından sağladığımız önemli miktardaki fonları reel sektör firmalarının işletme sermayesi ve yatırım finansmanı ihtiyaçlarını gidermek suretiyle ülkemiz ekonomisine ciddi destek sağladık.
 
ABank yönetici ve çalışanlarına 2013 yılında yakalanan güçlü performans ve bunu mümkün kılan emek ve özverileri için teşekkür ediyorum. Aynı performansın tüm zorluklara rağmen gelecekte de tekrarlanacağına inanıyor ve başarılarının devamını diliyorum…
 
Saygılarımla,
Tuncay Özilhan
Yönetim Kurulu Başkanı